Duurzame logistiek

het op een maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde en rendabele wijze organiseren van de gewenste goederenstromen, waarbij de kwaliteit gehandhaafd blijft. Derhalve gaat duurzaamheid hand in hand met efficiency.

Wij zijn van mening dat duurzaamheid de toekomst heeft en hebben dat gemerkt in deze turbulente tijden. Graag nemen wij u dan ook mee in de wijze waarop wij duurzame logistiek zien.

Duurzaamheid heeft een duidelijk effect op de efficiency en wij kunnen u dan ook een prima prijs  aanbieden. De combinatie van duurzaamheid en leverbetrouwbaarheid maakt dat Duijghuijzen, Logistieke Oplossers ook voor U een prima logistiek partner kan zijn!  

Misverstand: duurzame logistiek is duurder

Verladers denken vaak dat duurzame logistiek een kostenverhogende factor is. Echter, het tegendeel is waar!

Vooral vervoerders met een specialisatie in een bepaalde markt kunnen prijstechnisch aantrekkelijk zijn voor verladers. Zij kennen de markt door en door en (h)erkennen de logistieke problemen en vragen die de uiteindelijke klant heeft. En dat alles tegen een acceptabel tarief.

Daarnaast ontstaat door specialisatie verdichting van netwerken, dat natuurlijk ook zijn uitwerking heeft op de uiteindelijke prijs.

Binnen Duijghuijzen, Logistieke Oplossers is naast duurzaamheid onze gedachte over een kwalitatief hoge logistieke dienstverlening heel simpel:  Kijken naar kosten en niet alleen naar uitgaven !

Geeft u uw logistiek uit handen aan Duijghuijzen, Logistieke Oplossers,  dan weet u zeker dat uw uitgaven ook uw kosten zijn. Niet alleen een uitleverbetrouwbaarheid van ruim 99%, ook oplossingsgerichtheid en klantgerichtheid zijn kernwoorden die bij ons horen, maar ook gewoon: afspraak = afspraak.

Logistiek voordeel = milieuvoordeel = kostenvoordeel

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat een logistiek voordeel niet alleen een milieuvoordeel genereert, maar ook een kostenvoordeel? Hierbij moet u denken aan de aanlevering en/of distributie van uw goederen.

Als u voor beide logistieke trajecten 1 logistiek dienstverlener inzet, bespaart u aanzienlijke kosten en de milieubelasting die u genereert als bedrijf is minimaal. Als uw bedrijf groeit kan dit zelfs voor uw milieuvergunning voordelen geven.

De kostenbesparingen die u dit oplevert zijn onder meer een beperking van manuren op uw magazijn, heftruckbewegingen en ook ruimtebeslag. De milieubelasting wordt beperkt doordat het aantal voertuigbewegingen minder is: 1 vrachtwagen lost en laadt direct weer.

Daarnaast kan uw logistiek dienstverlener zijn kosten beperkt houden doordat hij voor zowel het lossen als het laden op uw magazijn de zogenaamde stopkosten kan verdelen; uiteraard heeft dit zijn voordeel op uw totale logistieke kosten.