Duijghuijzen
Voorwaarden levering (aan particulieren)

Voorwaarden levering (aan particulieren)

Hieronder leest u de voorwaarden bij leveringen aan particulieren

Voorwaarden bij leveringen 

  1. Duijghuijzen levert met een vrachtwagen combinatie van 18 meter lang.
  2. Onze vrachtwagen dient voldoende ruimte rondom de auto te hebben om te kunnen lossen met een kooiaap.
  3. Uw adres dient dus bereikbaar te zijn voor onze vrachtwagen; denkt u hierbij niet alleen aan de breedte van de toegangswegen maar eveneens aan smalle bochten, paaltjes, bomen die over de weg hangen etc.
  4. De chauffeur lost op een goed bereikbare en veilige plaats – direct naast de verharde weg – op het adres dat is opgegeven bij de bestelling. Dus bv niet aan de achterzijde van uw woning of op een verder liggende tweede oprit.
  5. Lossen op een andere plaats, zoals oprit, tuinpad, parkeervak oid is op verantwoordelijkheid van de klant; voor schades zijn wij dan niet aansprakelijk.
  6. Als de chauffeur niet lost op de door u gewenste plaats dan is deze onbereikbaar of niet veilig.
  7. U dient aanwezig te zijn tijdens het lossen.
  8. Bent u niet aanwezig dan maakt de chauffeur een foto na lossing van de goederen.
  9. Zijn er beperkingen voor een veilige en goed bereikbare plaats om te lossen dan dient u dit aan te geven bij uw bestelling of direct per omgaande aan ons.
  10. Mocht de chauffeur geen mogelijkheid zien om veilig en zonder schade aan uw goederen, onze vrachtwagen en eigendommen van derden te kunnen lossen dan neemt hij / zij de zending mee retour. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

© 2023 Duijghuijzen — Design en realisatie door Qubiqx